Meer dan 25.000 mensen werd toegang tot België ontzegd in vijf jaar

Meer dan 25.000 mensen werd toegang tot België ontzegd in vijf jaar

Op vijf jaar tijd zijn 25.883 mensen het land uitgezet met een verbod om terug te keren naar het Belgisch grondgebied en zelfs de hele Schengenzone. Dat meldt La Dernière Heure op basis van statistieken die Kamerlid Denis Ducarme (MR) kreeg van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Het inreisverbod geldt in de meeste gevallen voor twee tot vijf jaar, maar 2.966 mensen (iets meer dan 10 procent) mogen zich gedurende zes of acht jaar niet meer op het grondgebied vertonen. “De meerderheid van de afgeleverde verboden kwam er na vaststelling van illegaal verblijf (de vreemdeling was al het onderwerp van een of meerdere terugkeer- of verwijderingsbeslissingen) en van gedrag dat de openbare orde kan verstoren (op basis van door de politie opgestelde processen-verbaal)”, zegt Francken. “Een aanzienlijk deel van de verboden wordt ook gerechtvaardigd door het feit dat de persoon een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid, wanneer de betrokkene met name al een keer of meermaals werd veroordeeld.” De Dienst Vreemdelingenzaken schrijft sinds 2012 inreisverboden uit.

bron: Belga