Bescherming zonevreemde bossen – Natuurpunt, BBL en BOS+ rekenen op bescherming toplaag bossen

Natuurpunt, BBL en BOS+ rekenen erop dat de Vlaamse regering ook de toplaag zonevreemde bossen beschermt, want die werden in het akkoord van eind maart in een aantal gevallen ingeruild voor minder bedreigd bos, om toch aan de circa 12.500 ha beschermd zonevreemd bos te geraken. Er zit ook nog veel ruis op de kaarten, zo blijkt na analyse, zeggen de organisaties. “Dit is effectief wel een grote sprong vooruit voor het Vlaamse bos, maar het is helaas op het einde van de rit een sprong met een aantal heel scherpe kiezels in de schoenen, en die doen toch wel pijn bij de landing”, zegt directeur Bert De Somviele van de bosbehoudsorganisatie BOS+. “In extremis zijn op politiek niveau onderhandelingen gevoerd die de doelstelling van wat ze eigenlijk wilden doen toch sterk hebben uitgehold.”
De Somviele wijst erop dat het proces zeven jaar geleden werd gestart en er verschillende kaartlagen passeerden. De eerst ging nog uit van 20.000 ha beschermd bos, terwijl de voorlaatste kaart (juni 2016) op 12.500 landde. Ondertussen blijkt op de kaart van 31 maart jongstleden dat onder meer het Ferrarisbos (Wilrijk), maar ook bos ten oosten van Knokke-Heist en bos rond een golfterrein in Kapellen zijn geschrapt.
“Als je de twee kaarten met elkaar vergelijkt, zie je een aantal grotere bosgebieden geschrapt vanwege zogenoemd ‘beslist beleid’, een zeer onduidelijke term om 17 jaar terug te keren in de tijd”, hekelt De Somviele. Het komt erop neer dat de Vlaamse regering zonevreemde bossen van de kaart haalde waar sinds 2000 een wijziging was aan het RUP of het BPA. “Dat gaat voorbij de finaliteit, vandaar de zeer pijnlijke kiezel.”
Ten tweede merkt De Somviele op dat er op de laatste kaart ook bos is “bijgekomen” in vergelijking met 2016. Om de oppervlakte op peil te houden, werd niet alleen minder waardevol bos toegevoegd, er zit ook heel wat ruis op de kaart, zo is te horen. “Dikwijls zijn randen van bossen, flinterdunne stukjes bos, maar ook straatbegroeiing of tuinen ingekleurd. Maar dat is een complete uitholling van de werkelijkheid. Het lijkt misschien contradictorisch, maar in de praktijk zal dit de komende jaren tot bijzonder veel ontevredenheid leiden. Wat nu in zeer hoge mate een uitzondering moet worden – slechts zelden een toestemming tot ontbossing verlenen (door de voltallige Vlaamse regering) – zal dat door dit soort van kaarten een regel worden. Niemand wordt beter van de ruis op de kaarten.”
Natuurpunt, BBL en BOS+ merken voorts nog op dat de kaart van 31 maart een vijfde van de ongeveer 65.000 ha “zonevreemde” bossen beter beschermt.
Het openbaar onderzoek rond de bescherming van zonevreemde bossen start op 16 mei en loopt tot en met 14 juli. Meer informatie op www.natuurenbos.be/openbaaronderzoek.

bron: Belga