Belgisch overheidstekort met 2,6 procent in 2016 lager dan eerder gedacht

Belgisch overheidstekort met 2

De Belgische overheden hebben in 2016 volgens het Instituut voor de Nationale Rekeningen een gezamenlijk tekort opgetekend van 2,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Hiermee is het instituut optimistischer dan de Nationale Bank, die in februari nog uitging van 2,8 procent. En de Europese Commissie ging bij de meest recente economische vooruitzichten in februari uit van 2,9 procent tekort. Het tekort nam vorig jaar licht toe. In 2015 was er sprake van een tekort van 2,5 procent, zo blijkt uit de cijfers die de Nationale Bank vrijdag verspreidde. Tegenover 2015 namen de overheidsuitgaven wel af, maar de ontvangsten liepen nog sterker terug.
Voor de federale overheid staat een tekort van 2,7 procent in de tabellen voor 2016. Maar bij de lagere overheden is er sprake van een overschot van 0,2 procent. Bij de gemeenschappen en gewesten is er een evenwicht.
De overheidsschuld kwam eind vorig jaar uit op 105,9 procent van het bbp. In 2015 was dat met 106 procent iets hoger.

bron: Belga