Burgerkabinet Brussel vraagt meer late treinen

Burgerkabinet Brussel vraagt meer late treinen
Belga / T. Roge

Twee maanden na de lancering komt het Burgerkabinet voor Brussel met meer dan 200 ideeën. Een opmerkelijk voorbeeld zijn extra late treinen van en naar de stad.

Met het Burgerkabinet over Brussel willen Vlaams minister voor Brusselse Aangelegenheden Sven Gatz en zijn collega van de Franse Gemeenschap Rachid Madrane nagaan hoe Vlamingen, Walen en Brusselaars naar hun hoofdstad kijken en hoe het wederzijds begrip en respect kan worden verbeterd.

Het onlineplatform kreeg meer dan 3.000 bezoekers over de vloer, waarvan 430 een bijdrage leverden. Dat leidde tot meer dan 200 ideeën. Eentje daarvan is extra late treinen van en naar de stad. Daarnaast vroegen burgers ook naar een betere fietsinfrastructuur, een uitwisselingsprogramma tussen Vlamingen en Brusselaars, het afschaffen van de 19 Brusselse gemeenten…

Beleidsaanbevelingen

In de tweede fase zullen 150 willekeurig geselecteerde burgers op 6 mei samenkomen in het Vlaams Parlement. Daar zullen ze de ideeën verwerken tot beleidsaanbevelingen voor minister Sven Gatz. Twee weken later is het de beurt aan de Franstalige burgers, die samen zullen zitten met minister Rachid Madrane.

Minister Gatz is alvast opgetogen met de eerste resultaten. “Ik ben blij dat zoveel mensen deze kans om rechtstreeks inspraak in het beleid te krijgen ook grijpen. Tijdens de fysieke sessie komt het Burgerkabinet met tien tot twintig concrete voorstellen voor het beleid. In de maanden nadien laten we de deelnemers weten hoe het staat met de realisatie van hun voorstellen. Voorstellen die onder de bevoegdheid van andere ministers vallen zal ik uiteraard aan hen overmaken”, besluit Gatz.

Wie met een idee zit kan dat nog steeds delen op de site van het Burgerkabinet.