Wallonië erkent dieren als levende wezens met gevoelens

Wallonië erkent dieren als levende wezens met gevoelens

De Waalse regering heeft donderdag een voorontwerp van decreet goedgekeurd dat dieren in het burgerlijk wetboek het statuut van levende wezens met gevoelens verleent. Dat heeft bevoegd minister Carlo Di Antonio meegedeeld.

Momenteel worden dieren gelijkgesteld met roerende goederen, een statuut “dat voortvloeide uit voorbijgestreefde denkbeelden en aangepast moet worden aan de mentaliteitsveranderingen en de wetenschappelijke vooruitgang die is geboekt ten gunste van het respect voor dieren”, aldus Di Antonio.Volgens de minister zal het gerecht met het nieuwe statuut strengere straffen kunnen opleggen aan personen die dieren achterlaten of mishandelen. De wijziging moet ook helpen om het bewustzijn rond dierenwelzijn te versterken. De Raad van State moet zich nu uitspreken over de bevoegdheid van het Waalse Gewest om het burgerlijk wetboek aan te passen. Di Antonio gaat ervan uit dat gewesten dat sinds de zesde staatshervorming kunnen. In Frankrijk beschikken dieren al sinds 2015 over het statuut van levende wezens met gevoelens.

bron: Belga