“Verstrenging geluidsnormen zet mes op de keel”

Verstrenging geluidsnormen zet mes op de keel

Het collectief ‘Keep our Airportjobs’ – werknemers, sectororganisaties en werkgevers op Brussels Airport – wijst op de zware gevolgen van de beslissing van de Brusselse regering om de strenge geluidsnormen toe te passen.
“Met de beslissing om PV’s op te stellen zonder tolerantiedrempel, zet men het mes op de keel. Het aantal boetes zal meer dan vervijfvoudigen en de onzekerheid en het afschrikkingseffect worden alleen maar groter. De inning volgt misschien later, de PV’s komen wel veel eerder terecht op de hoofdzetels van de maatschappijen, die deze situatie niet begrijpen”, luidt het in een mededeling waarin ook gewaarschuwd wordt voor “een reële bedreiging voor onze jobs”.

Het collectief laakt de ambigue Brusselse houding, waarbij men probeert de schijn van goed nieuws te wekken, maar tegelijk het gevreesde, jobvernietigende zero-tolerance beleid invoert. “De geluidsnormen worden zo streng gemaakt dat zelfs moderne vliegtuigen niet kunnen voldoen aan hun normen, met een vervijfvoudiging van de boetes tot gevolg”. Het gewest duwt de verstrenging van de normen gewoon door. “Dit is onderhandelen met het mes op de keel”, vindt Geert Keirens, coördinator van ‘Keep Our Airportjobs’.

Dat de boetes wel worden uitgeschreven, maar niet meteen geïnd, zorgt volgens het collectief voor een afschrikkingseffect bij buitenlandse maatschappijen. In het buitenland zal men het verschil tussen het opstellen van een PV en de inning van boete niet maken. Het is de ontvangst van PV’s die maakt dat luchtvaartmaatschappijen beslissen om België te mijden en die volgt al enkele maanden na de overtreding, luidt het. “Dit is onverantwoord spelen met duizenden jobs, inclusief Brusselaars”, besluit Keirens.

bron: Belga