Studie voorziet 112 miljoen euro voor organisatie ‘vervoer op maat’ in Vlaanderen

Wanneer Vlaanderen evolueert naar een gelaagd model voor openbaar vervoer, voorziet het best 738 miljoen euro voor het geplande kern- en aanvullend net en 112 miljoen euro voor het vervoer op maat, zeg maar de invulling van de ‘last mile’. Dat staat in een studie waarvan minister van Mobiliteit Ben Weyts donderdag in het Vlaams Parlement de grote lijnen heeft geschetst. De Vlaamse regering wil het openbaar vervoer op een andere manier organiseren. Er komt een gelaagd vervoersnetwerk. Dat netwerk bestaat uit het kernnet, het aanvullend net en het vervoer op maat. Het kernnet is de slagader met de grote verbindingen tussen de (voor)steden. Het aanvullend net moet de kleinere gemeenten verbinden met het bovenliggende kernnet. En het vervoer op maat is eigenlijk de invulling van de ‘last mile’ waarbij ook gekeken wordt naar mogelijkheden met taxi’s, buurtbussen of deelauto’s.

Om dat nieuwe model te testen lopen er tot in 2018 proefprojecten in de regio’s Aalst, Mechelen en Oostende-Westhoek. Recent werd ook Antwerpen toegevoegd als testregio. Intussen is er een studie klaar die de financiering van de verschillende vervoerslagen heeft onderzocht. Daarbij is vertrokken van het exploitatiebudget dat De Lijn in 2015 kreeg, namelijk 851 miljoen euro. Hoe kan dat bedrag dan best worden gespreid over de verschillende geplande vervoerslagen?

Volgens minister Weyts heeft studiebureau TML (Transport & Mobility Leuven) daarbij verschillende scenario’s doorgerekend. In het voorkeursscenario is sprake van 738 miljoen euro voor het kern- en aanvullend net en 112 miljoen euro voor het vervoer op maat.

Volgens Weyts is er voor dat vervoer op maat in een eerste stap 32 miljoen euro voorzien. Dat bedrag stemt overeen met het huidige budget voor de belbussen van De Lijn. Maar bedoeling is om dat budget mee te laten evolueren met de groeiende initiatieven op het vlak van vervoer op maat. Die initiatieven staan nu nog wat “in hun kinderschoenen”, aldus Weyts. Het extra geld voor vervoer op maat zou dan komen vanuit de pot middelen voor het aanvullend net.

bron: Belga