Premier Michel verdedigt Francken en zijn facebook-poll

Premier Michel verdedigt Francken en zijn facebook-poll

Premier Charles Michel ziet geen graten in de omstreden facebook-poll die N-VA-staatssecretaris Theo Francken dit weekend lanceerde rond humanitaire visa voor christenen uit Syrië. In de plenaire Kamer nam hij donderdag volop de verdediging van Francken op zich tegen kritiek van PS en Ecolo. In de poll vroeg Francken zijn achterban op facebook te kiezen tussen vier opties: reddingsoperaties van geviseerde religieuze minderheden in het Midden-Oosten zijn een goede zaak; reddingsoperaties moeten los staan van geloof of culturele achtergrond; geen extra inspanningen voor religieuze minderheden in het Midden-Oosten; of nog: voor niemand extra inspanningen.

Misselijkmakend, verfoeilijk en onaanvaardbaar. Ecolo-Kamerlid Benoît Hellings en zijn PS-collega Julie Fernandez Fernandez lieten duidelijk blijken wat ze ervan vonden. “Alsof er goede en minder goede vluchtelingen zijn naargelang religie, alsof chemische wapens vragen naar de naam van iemands god alvorens te doden”, klonk het.

Premier Michel wierp nog een laatste blik op een uitgeprinte versie van Franckens poll alvorens volop tegengas te bieden. “Op geen enkel ogenblik en in geen enkel geval gaat het om discriminatie of stigmatisering”, aldus de eerste minister. Hij benadrukte daarbij de keuze van zijn regering voor “een vastberaden asielbeleid” en “het beschermen van de meest kwetsbaren”.

Volgens Michel verdraait de oppositie moedwillig de waarheid met haar beschuldigingen aan het adres van Francken. Hij zag geen reden om de N-VA’er op de vingers te tikken en herinnerde eraan dat hij dat in het verleden wel al deed. “Als bepaalde zaken gezegd moeten worden, zoals bij Artsen Zonder Grenzen, heb ik dat ondubbelzinnig gedaan.”

Francken zelf kwam niet tussen in het debat.

bron: Belga