“Hou vaart in economie”

Hou vaart in economie

Nu de economische groei wereldwijd eindelijk vaart heeft gekregen moet ervoor worden gezorgd dat die vooruitgang behouden blijft en beter wordt verdeeld. Dat heeft IMF-topvrouw Christine Lagarde donderdag gezegd bij de aftrap van de voorjaarsvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank. Lagarde sprak van “lente” in de internationale economie. “We zien eindelijk dat de groei versnelt. Nu moeten we ervoor zorgen dat de vaart op middellange en lange termijn behouden blijft en dat de groei eerlijker wordt verdeeld.”

Om meer mensen kans op werk te geven en inkomens beter te verdelen moet de productiviteit worden aangezwengeld, stelde ze. Dat kan via het stimuleren van onderzoek en innovatie en door hogere investeringen in onderwijs. Daarnaast kan de verdere groei van internationale handel een grote rol spelen. Lagarde benadrukte daarbij de rol van handel als motor van economische groei en als fundament van welvaart.

Ondanks de ‘America First’-retoriek van president Donald Trump verwacht Lagarde goed te kunnen samenwerken met de nieuwe Amerikaanse regering. De Française heeft Trump nog niet ontmoet, maar heeft naar eigen zeggen in ieder geval een goede verstandhouding met minister van Financiën Steve Mnuchin.

In de ogen van Lagarde biedt een sterkere en betere verdeelde groei ook het beste antwoord op het groeiende populisme, waarbij politici zich steeds vaker keren tegen internationale handel en samenwerking. De populariteit van die politici drijft volgens haar op het gevoel van mensen dat ze worden buitengesloten. “Het helpt als mensen voelen dat ze meedoen, juist daarom moet er worden gezorgd voor bijvoorbeeld beter onderwijs en hogere minimumlonen.”

In een interview met tv-zender CNBC weigerde Lagarde een prognose te geven voor de Franse presidentsverkiezingen, waarvan de eerste ronde zondag wordt gehouden. De voormalige minister van Financiën van Frankrijk waarschuwde wel dat het vertrek van de euro, waarvoor Front National-kandidate Marine Le Pen pleit, voor grote problemen zou kunnen zorgen.

bron: Belga