Groepsleiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen buigt zich over “regels” binnen scouting

Groepsleiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen buigt zich over "regels" binnen scouting

Scouts en Gidsen Vlaanderen organiseert komende zaterdag in Antwerpen zijn driejaarlijks groepsleidingscongres met alle verkozen eindverantwoordelijken van de 500 scouts- en gidsengroepen. Met als motto “Scouting Rules” nodigt de nationale leiding alle groepsleid(st)ers uit om stil te staan bij de beleving van “regels” binnen de jeugdbeweging. Scouts en Gidsen Vlaanderen telt meer dan 80.000 leden. Het driejaarlijkse groepsleidingscongres is een moment van uitwisseling van ideeën en geeft de koers aan voor een komende generatie om het spel van scouting te spelen.

“De focus ligt bij dit congres op twee niveaus: de regelgeving vanuit overheden voor het jeugdwerk en het hanteren van eigen regels binnen de werking van scouting”, zegt woordvoerder Jan Van Reusel. “Aan de groepsleiders vragen we welke regels van overheidswege door scouts en gidsen worden ervaren als hinderlijk of tegemoetkomend aan hun activiteiten. Daarmee wordt aangegeven hoe we, via de Vlaamse of gemeentelijke Jeugdraden, advies naar het beleid kunnen formuleren.”De nationale leiding peilt bij de groepsleiding ook naar de behoeften aan een kader rond interne regels en richtlijnen voor de werking met leden in eigen plaatselijke groepen. “Hiermee willen we een helder zicht krijgen op gewenste normen en visies op het vlak van onder meer veiligheid en omgaan met sociale media. Dat bepaalt de richting waarin verder pedagogisch aanbod en vormingsmateriaal worden ontwikkeld voor leiding, bijvoorbeeld over liften of alcoholgebruik”, aldus Van Reusel.

Het congres vindt plaats in Theater Elckerlyc in Antwerpen. De plenaire zitting om 16.30 uur wordt afgesloten met een stemming en een toespraak door Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz.

bron: Belga