Gents Klimaatevent brengt 150 spelers samen “om naar toekomst te kijken”

Omdat de stad Gent partners nodig heeft om haar eigen klimaatdoelen te halen, hebben 150 spelers donderdagavond op een “Gents Klimaatevent” nagedacht over de toekomst. In een openingstoespraak herinnerde de Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a) aan de missie van de stad, waarin staat dat “Gent op creatieve wijze voorloper wil zijn in de transitie naar een klimaatneutrale stad”. Dat laatste moet tegen 2050 een feit zijn, maar tussentijds wil Gent al 40 pct minder CO2 uitstoten tegen 2030 en tegen 2019 al 20 pct minder.

“Het spreekt voor zich dat de stad die ambitie niet alleen kan waarmaken”, zei burgemeester Termont. “We hebben absoluut nood aan partnerschappen, met ‘logische’ partners zoals het OCMW of de Universiteit, maar ook ondernemers, middenveldorganisaties én met de Gentenaars zelf, misschien nog de belangrijkste partner van al.”

Tine Heyse (Groen), schepen van Klimaat en Energie, keek naar de laatste cijfers (2014) van VITO over de CO2-reductie in Gent. “We hebben nog een weg te gaan, maar zitten vrij goed op schema om de doelstelling tegen 2019 te halen.” Daarvoor lopen acties op zes domeinen, zoals inzetten op duurzame renovatie, opwekken van lokale hernieuwbare energie of inzetten op een duurzaam lokaal voedselsysteem. Maar Heyse benadrukte als Gent de doelstelling tegen 2030 wil halen, er gewerkt moet worden aan een echte systeemverandering. “2030 is geen eindpunt maar een tussenstap naar 2050”, zei ook Hans Bruyninckx, directeur van het Europees Milieuagentschap. “Dat moet ons dwingen om systemisch na te denken en niet enkel over een efficiëntieverbetering waar we nu naar streven.”

Die transitiebenadering moet wel op een manier die paden opent, en niet afsluit. Het volstaat bijvoorbeeld niet om diesel door biobrandstof te vervangen, zonder de mobiliteit zelf in vraag te stellen. Bruyninckx, die Gent feliciteerde voor zijn nominatie als European Green Capital 2019, merkt daagde de Gent ook uit. Want uit de laatst beschikbare cijfers blijkt dat Gent in de eerste zes kilometer nauwelijks nuttig ecologisch groen heeft (verbindingen naar het buitengebied) en ook de groei van de stad gaat nog gepaard met een fysieke uitbreiding, terwijl een densificatie net belangrijk is.

bron: Belga