Rechtsfaculteit UGent viert 200ste verjaardag met congressen en ontspanning

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de UGent, één van de vier stichtende leden uit 1817, heeft een eigen feestprogramma ontwikkeld, aanvullend op dat van het overkoepelende feestjaar UGent 20.0. “Als één van de stichtende leden willen we specifiek 200 jaar op onze faculteit in het licht zetten”, zegt decaan professor Michel Tison. Dat programma is aanvullend op de viering van 200 jaar UGent “UGent 20.0: een geschiedenis vol toekomst”.

Het programma draait rond twee assen. “Vooreerst zijn er een aantal wetenschappelijke activiteiten gericht op 200 jaar faculteit”, zegt decaan professor Michel Tison. “In september vindt er een wetenschappelijk rechtshistorisch congres plaats met de Universiteit Luik die ook 200 jaar bestaat. In juni organiseren we een internationaal academisch congres, we zijn in Gent een universiteit met internationale uitstraling, en zullen mensen van de hele wereld twee dagen samenbrengen om vanuit verschillende invalshoeken en gebieden na te gaan waar onze fundamentele vrijheden onder druk staan.”Daarnaast zijn er nog een reeks andere niet-wetenschappelijke evenementen, zoals een facultair verjaardagsfeest op 13 mei voor alumni en geïnteresseerden. Die kunnen de gerestaureerde en nieuwe gebouwen bezoeken, er is ook een boekje over de gebouwen uitgegeven en er opent een tentoonstelling over de vele gezichten van de faculteit de afgelopen 200 jaar.

bron: Belga