“Grootbanken investeren massaal in fossiele brandstoffen” – KBC voert “actief desinvesteringsbeleid”

De Belgische bank KBC voert wat betreft fossiele brandstoffen een “actief desinvesteringsbeleid”. Dat zegt ze na een studie van de Klimaatcoalitie over de investeringen van grootbanken in die fossiele brandstoffen. KBC nam naar eigen zeggen in september vorig jaar nieuwe beleidslijnen aan voor kredietverlening aan de energiesector en het verzekeren van hun bedrijfsactiviteiten. Daarbij engageert de bank zich onder andere om het aandeel van hernieuwbare-energiebronnen in de totale kredietverlening aan de energiesector tegen 2030 op te voeren tot minstens 50 procent. Nu gaat het om 42 procent.
Daarnaast heeft KBC bijvoorbeeld ook de financiering van steenkoolontginning en elektriciteitsopwekking op basis van steenkool onmiddellijk stopgezet (met uitzondering van Tsjechië, waar met een uitdoofscenario wordt gewerkt) en zal het de financiering van elektriciteitsopwekking uit olie stopzetten.
De bank voegt toe dat desinvesteren uit fossiele brandstoffen deel moet uitmaken van een groter, globaal geheel. “Op basis van technologische, macro-economische en bedrijfseconomische overwegingen is een volledige en onmiddellijke stopzetting van iedere vorm van financiering van bestaande en toekomstige projecten van fossiele brandstoffen vandaag niet mogelijk”, klinkt het.
Volgens de Klimaatcoalitie investeerde KBC op twee jaar 2,22 miljard euro in fossiele brandstoffen.

bron: Belga