Geluidshinder Brussels Airport – Naar een intendant voor Zaventem?

Geluidshinder Brussels Airport - Naar een intendant voor Zaventem?

De Vlaamse oppositiepartijen willen dat er een intendant wordt aangesteld om het probleem van de geluidshinder rond Brussels Airport te ontmijnen. Dat bleek vanmiddag in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. Minister-president Geert Bougeois (N-VA) wees erop dat een intendant tijd nodig heeft en dat die wellicht ontbreekt in dit dossier. Vanochtend zat het overlegcomité opnieuw samen over het dossier. Er werd nauwelijks vooruitgang geboekt en de Brusselse regering zal morgen beslissen of er vanaf volgende week opnieuw boetes worden geïnd voor vliegtuigen die de Brusselse geluidsnormen overschrijden. Die boetes waren opgeschort in het kader van een belangenconflict met Vlaanderen.

Onder meer sp.a en Groen pleiten ervoor om een intendant aan te stellen, in de hoop op een uitkomst zoals de Overkappingsintendant die kon bewerkstelligen voor de Oosterweelverbinding. “Een intendant zou dit dossier kunnen onttrekken aan de communautaire spanning en de zaak objectiveren”, zei Katia Segers van sp.a. “Het is ook geen falen van de politiek, maar een nieuwe manier om met complexe dossiers om te gaan.”

Volgens Geert Bourgeois is een intendant echter geen mirakeloplossing. “Er is niet zoveel tijd meer. Een intendant kan zeker niet voor een akkoord zorgen voor het einde van het belangenconflict”, aldus de minister-president. “Het antwoord moet komen van de politiek. Ik ben ervan overtuigd dat dit dossier enkel kan worden opgelost door verder overleg tussen redelijke mensen.” Bourgeois riep de drie Vlaamse partijen in de Brusselse regering (sp.a, CD&V en Open Vld) op “de rede te laten zegevieren” in het dossier.

bron: Belga