“Sensibilisering en vorming nog belangrijker in strijd tegen burn-outs”

Sensibilisering en vorming nog belangrijker in strijd tegen burn-outs

Het is “noodzakelijk en goed” om via inspecties na te gaan of bedrijven voldoende preventiemaatregelen nemen tegen burn-outs, maar “sensibilisering en vorming zijn nog belangrijker”, meent minister van Werk Kris Peeters. De CD&V’er reageert daarmee op de aanklacht van christelijke vakbond ACV, die zegt dat er “amper controles plaatsvinden” omdat er te weinig inspecteurs zijn. Volgens ACV zijn er in heel het land maar 128 inspecteurs die controleren of bedrijven wel voldoende maatregelen nemen tegen burn-outs. “De kans dat je lottomiljonair wordt, is groter dan dat een bedrijf gecontroleerd wordt op ziekte- en veiligheids­preventie”, zegt Herman Fonck, veiligheidsverantwoordelijke van de vakbond, vandaag in Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.

Dat spreekt Peeters tegen. “We hebben 15 bijkomende inspecteurs aangeworven om te controleren of werkgevers een re-integratie en absenteïsmebeleid voeren, een verhoging met meer dan 10 procent”, klinkt het.

“Nog belangrijker zijn de drie andere maatregelen die we hebben genomen”, gaat de minister verder. Het gaat dan onder meer over sensibiliseringscampagnes om “psychosociale risico’s” als stress en burn-out te voorkomen, en om afspraken tussen de sociale partners binnen het interprofessioneel akkoord om burn-out verder te bestrijden. Tot slot is de bestrijding van burn-out ook opgenomen in de ‘wet wendbaar en werkbaar werk’, onder de vorm van een vormingsverplichting, besluit de minister.

bron: Belga