Openbaar onderzoek project-MER voor ombouw R4 West en Oost tot primaire weg

Nog tot eind mei loopt het openbaar onderzoek van het projectmilieueffectenrapport (project-MER) voor de ombouw van de R4 West en Oost in Gent, Evergem en Zelzate tot een primaire weg. Ten vroegste eind 2020, begin 2021, zal gestart worden om die onvoldoende uitgeruste missing link weg te werken. Tussen de N9 in Wondelgem en Zelzate (R4 West) en het kruispunt aan Eurosilo (Oostakker) en Zelzate (R4 Oost) wordt de weg- en fietsinfrastructuur aangepakt. Kort samengevat zullen er zo goed als geen kruispunten met lichten meer zijn, wel nog bruggen, tunnels of onderdoorgangen (korte tunnels). Verder worden veilige fiets(snel)wegen langs en over de R4 voorzien. “Met dit project investeren we fors in een veilige en vlotte ring”, zegt Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). “Dit is niet alleen cruciaal voor de mobiliteit in de Gentse regio, maar ook essentieel voor de economische ontwikkeling van de Gentse haven.”
De ombouw van de R4 West moet een vlotte verbinding garanderen tussen de E34/Nederland en de E40/E17. De R4 Oost moet dan weer een vlottere bereikbaarheid garanderen voor havenbedrijven. Maar ook de leefbaarheid moet erop vooruit gaan, want door op- en afritten te schrappen zal zwaar verkeer uit de kanaaldorpen geweerd worden.
De resultaten van het project-MER zullen verwerkt worden in een voorontwerp, dat de grenzen van het project zal vastleggen. Dat voorontwerp zal ook dienen om onteigeningsplannen op te maken alsook het bestek. Voor de uitvoering wordt een publiek-private samenwerking aangegaan, via een DBFM-formule (Ontwerp, Bouw, Financiering, Onderhoud en Beheer). De werken zullen ten vroegste eind 2020, begin 2021 van start gaan.
De toekomst van d R4 en het openbaar onderzoek wordt tijdens vijf infomarkten toegelicht. Meer informatie op www.wegenenverkeer.be/R4WO.

bron: Belga