Kamer houdt hoorzittingen over nieuwe transgenderwet

Kamer houdt hoorzittingen over nieuwe transgenderwet

In de Kamercommissie Justitie hebben minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) het nieuwe ontwerp van transgenderwet toegelicht. Alle aanwezige fracties staan positief tegenover het ontwerp, maar ze vragen toch hoorzittingen met het middenveld. Die komen er normaal gezien volgende week al. Het ontwerp moet de huidige wetgeving rond transgenders in overeenstemming brengen met een aantal internationale overeenkomsten inzake mensenrechten. Zo zullen de medische voorwaarden om bij de burgerlijke stand de voornaam en het geslacht te laten wijzigen geschrapt worden. Ook de veplichte sterilisatie verdwijnt.

Nu kan een vrouw die als man leeft zonder dat de geslachtswijzigende operaties werden afgerond de geslachtsregistratie op zijn identiteitskaart nog niet laten aanpassen. Wanneer deze man zijn identiteitskaart toont, staat er nog steeds een “v” en een vrouwelijke voornaam, waardoor hij zich vaak onvrijwillig als transgender moet outen. Dat gebeurt bij tal van alledaagse situaties, zoals het aanschaffen van een treinabonnement of het invullen van een solliciatieformulier.

Concreet kan veranderen van geslacht binnenkort via een administratieve procedure van drie tot maximaal zes maanden. Die procedure start met een aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Na de aangifte volgt een wachttijd waarin de aanvrager zich uitgebreid informeert bij een transgenderorganisatie. Minimum drie maanden en maximum zes maanden daarna gaat de aanvrager opnieuw langs bij de ambtenaar van de burgerlijke stand en brengt daarbij een attest mee waaruit blijkt dat hij/zij ingelicht is door een transgenderorganisatie over de gevolgen. Tot slot verandert de ambtenaar van de burgerlijke stand de akte van geboorte.

De nieuwe wet voorziet ook in mogelijkheden voor kinderen vanaf 12 jaar. Die kunnen binnenkort al hun voornaam laten veranderen in een naam die overeenstemt met hun beleefde genderidentiteit. Vanaf de leeftijd van 16 kan het geslacht ook gewijzigd worden in de akte van geboorte. Volgens de regeringsleden bouwt de wet voldoende garanties in tegen eventueel misbruik en lichtzinnig wijzigen.

bron: Belga