Discussie over verwijzing dossier rond DSK-pooier

Discussie over verwijzing dossier rond DSK-pooier

Op de rechtbank van Kortrijk is een debat gehouden over de taalwet. Twaalf beklaagden staan er terecht voor prostitutiebars in het Kortrijkse, maar ook in Wallonië, en voor mensenhandel. Enkele advocaten vragen de verwijzing naar een Franstalige rechtbank, anderen verzetten zich daartegen. Dominique ‘Dodo la Saumure’ Alderweireld staat terecht voor lidmaatschap van een criminele organisatie, uitbating van prostitutiehuizen en mensenhandel met gebruik van geweld, intimidatie, bedreigingen en corruptie. Omdat hij enkel Frans spreekt, vindt zijn advocaat dat het dossier moet behandeld worden voor de Doornikse rechtbank. Enkele andere beklaagden sluiten zich daarbij aan.

Volgens Jan Leysen, die ook optreedt als advocaat in het dossier, is dat verzoek laattijdig en moest het vroeger tijdens de gerechtelijke procedure gevraagd worden. “De feiten dateren van 2009. Mijn cliënte wil de bladzijde omdraaien, maar daarvoor moet dit proces eerst van de baan zijn. Ik verzet me echt tegen de verwijzing, die opnieuw vertraging zou betekenen. Mijn cliënte spreekt ook enkel Frans, maar mits een tolk zijn haar rechten van verdediging gewaarborgd.”

Op 8 mei doet de rechter eerst uitspraak over het al dan niet verwijzen van het dossier. Indien het in Kortrijk blijft, wordt vervolgens een pleitdatum vastgelegd.

bron: Belga