Zuhal Demir: “Zwaarste week uit mijn politieke carrière”

Zuhal Demir: "Zwaarste week uit mijn politieke carrière"

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA) blikt in een bericht op Facebook terug op de heisa die er de afgelopen week is ontstaan na haar uitspraken over “moslimpartij” CD&V. “Dit was zonder meer de zwaarste week uit mijn politieke carrière”, schrijft ze. De N-VA-politica geeft toe dat haar woorden hard waren en “wellicht niet passend voor een lid van de regering”. Ze hoopt dat CD&V genoegen neemt met de excuses die ze heeft overgemaakt aan de premier. Inhoudelijk blijft Demir wel achter haar analyse staan. Er is de voorbije week heel wat inkt gevloeid over de uitspraken die Demir ruim een week geleden deed in De Zondag. Ze “waarschuwde” de Vlamingen toen voor “moslimpartij” CD&V en stelde dat partijvoorzitter Wouter Beke de moslims als “kiesvee” beschouwt. Die eiste daarop verontschuldigingen van Demir. Kwamen die er niet, dan zou CD&V Demir morgen mogelijk niet het vertrouwen geven wanneer ze haar beleidsbrief voorstelt in de Kamer.

In een uitgebreide Facebook-post blikt Demir terug op een bewogen week waarin ze “bakken kritiek” over zich heen kreeg. De N-VA-politica erkent dat ze qua toon in de fout is gegaan. “Ik geef toe dat de hardheid van mijn uitspraken wellicht niet passend waren voor een lid van de regering. De premier had gelijk toen hij me hier op wees. Ik heb zijn terechtwijzing ook aanvaard en me verontschuldigd”, stelt ze. Ze hoopt ook dat die excuses volstaan voor CD&V.

Inhoudelijk blijft Demir bij haar standpunt. “Ik weiger echter wel afstand te nemen van mijn analyse, die ik overigens al een jaar eerder maakte.” Demir blijft ook bij haar kritiek dat moslims niet als “kiesvee” mogen gezien en behandeld worden. Het levert politiek misschien een “quick win” op, maar is schadelijk op de langer te termijn. Demir: “Door gemeenschappen niet tegen de haren in te strijken met onze waarden en normen, rinkelt de kassa. Maar op langere termijn, betaal je er wel een hoge prijs voor. Het zorgt er voor dat normen en waarden uit het thuisland steeds hoger worden ingeschat dan die van dit land. De navelstreng is dan ook drie generaties later, nog steeds niet doorgeknipt. Een ramp voor ieder integratieproces.”

bron: Belga