Twee Fransen naar rechtbank om straling van gsm’s te kennen

Twee Fransen naar rechtbank om straling van gsm's te kennen

Twee Fransen zijn in hun land een kortgeding begonnen zodat de Franse justitie de resultaten van de controlemetingen van draagbare telefoontoestellen openbaar zou maken. Woensdag komt de zaak voor de administratieve rechtbank van Melun (Ile-de-France). De Europese wetgeving verplicht constructeurs de stralingsgraad van gsm’s te beperken. Maar minstens tot in april 2016 gebeurden de tests die de naleving controleerden in weinig realistische omstandigheden. Voor de consumenten die een toestel gebruikten van voor de verstrenging van de tests, is het onmogelijk te weten of zijn toestel al dan niet beantwoordt aan de huidige normen. Draagbare telefoons produceren electromagnetische velden die centraal staan in de gezondheidsonderzoeken naar mogelijke kankerverwekkendheid. Om in de EU verkocht te mogen worden, moeten de toestellen een stralingsplafond respecteren. Dit wordt berekend naar SAR (Specific absorption rate), een maat voor de absorptie van elektromagnetische straling in een lichaam, en uitgedrukt in W/kg. De maximale SAR bedraagt 2 W/kg voor het hoofd en de romp en 4 W/kg voor de ledematen.

In meerdere lidstaten, zoals België, moet de SAR-waarde ter hoogte van het hoofd verplicht vermeld worden op de verkoopplaats van gsm’s. België gaat na of deze informatie aan de consument wordt verstrekt, maar niet of de stralingsniveau’s effectief de wettelijke normen naleven. Voor wat de technische aspecten betreft, vertrouwt ons land de tests uitgevoerd in Frankrijk, legt Jimmy Smedts, woordvoerder van het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie (BIPT), uit.

In 2015 overschreden niet minder dan 89 procent van de 95 telefoons die het Franse Agence nationale des fréquences (ANFR) testte op een dummy lichaam, de toegelaten waarden. Sommige haalden tot 7 W/kg. In april 2016 werd de Europese geharmoniseerde norm herzien. De toestellen moeten getest worden in contact met de huid voor de SAR voor de ledematen (en het hoofd) en een afstand van “enkele millimeters” voor de romp, in praktijk maximum 5 mm voor de romp, verzekert het BIPT. Tot 12 juni 2017 is een overgangsperiode voorzien voor modellen die reeds verkocht werden voor deze wijziging.

bron: Belga