Minuut stilte voor slachtoffers aanslag Stockholm bij aanvang Lembeekse Paasconcerten

In de Halse deelgemeente Lembeek is zondagavond bij aanvang van de traditionele Paasconcerten een minuut stilte gehouden voor de 31-jarige inwoonster van Lembeek die omkwam bij de terreuraanslag in Stockholm, op 7 april jongstleden. Ook maandagochtend, bij de start van de Sint-Veroonmars en tijdens de soldatenmis op dinsdagmorgen zal er telkens een minuut stilte worden gehouden. Tijdens de processie op maandag zullen de soldatengroepen ook een zwart lint rond hun vaandel dragen als teken van rouw. De Sint-Veroonmars, in de volksmond ‘Paasprocessie’, is een eeuwenoude traditie in Lembeek en wordt georganiseerd wordt ter ere van Sint-Veroon die in 863 in Lembeek stierf. De legende wil dat Veroon een kleinzoon was van keizer Lodewijk de Duitser. Toen zijn ouders hem ongewild uithuwelijkten, belandde hij in Lembeek waar hij een eenvoudig leven leidde als boerenknecht en in 863 overleed. Toen er na zijn dood een aantal onverklaarbare zaken gebeurde, werd hij heilig verklaard.
Al meer dan 700 jaar gaat op paasmaandag een processie uit, de Sint-Veroonmars. Bedevaarders trekken met het zilveren reliekschrijn van de heilige langs de gemeentegrenzen van Lembeek. Ze worden daarbij beschermd door vier soldatengroepen in historische uniformen, de paassoldaten. Die leggen weliswaar een andere weg af maar beide groepen arriveren samen omstreeks 18.00 uur terug in Lembeek.
Het feestelijke weekend is zaterdag al ingezet met een muzikale tocht door de Koninklijke Carabiniers van Lembeek. Zondagavond vonden de Paasconcerten plaats en zondagnacht om 03.00 uur worden de paassoldaten gewekt met geweerschoten en muziek tijdens de traditionele “Reveille”. Om 08.00 uur vertrekt dan de Sint-Veroonmars. Dinsdag is er nog een soldatenmis in de Sint-Veronuskerk en ’s avonds verzamelen de deelnemers van de mars nog een laatste keer een rondedans en de uitbetaling van de soldij.

bron: Belga