Geregistreerde criminaliteit in Antwerpen daalt met vier procent

Geregistreerde criminaliteit in Antwerpen daalt met vier procent

De stad Antwerpen heeft vorig jaar zo’n 45.057 criminele feiten geregistreerd, vier procent minder dan een jaar eerder en goed voor een vierde daling op rij. Het aantal vastgestelde woninginbraken daalde 28 procent Tegelijk steeg het aantal registraties van onder meer intrafamiliaal geweld en fietsdiefstallen. Een status quo was er onder andere voor drugsfeiten. Vorig jaar werden 3.031 woninginbraken geregistreerd, 1.177 minder dan in 2015. Volgens de politie gaat het om het laagste aantal sinds 2005. Op straat daalde het aantal geregistreerde gauwdiefstallen met 15 procent, goed voor 290 feiten minder. Voor diefstallen uit voertuigen werden 1.069 feiten minder geteld (-24%) en het aantal geregistreerde autodiefstallen daalde acht procent.

Dat staat in contrast met het aantal getelde fietsdiefstallen, dat vorig jaar met negen procent (+ 325 feiten) steeg. “De stijging is onder meer te wijten aan het gegeven dat er meer studenten kiezen voor Antwerpen en dat meer mensen hun fiets gebruiken in de stad. Bovendien is er de hogere aangiftebereidheid omdat de mensen hun fiets beter verzekeren”, klinkt het.

Ook het aantal geregistreerde gevallen van intrafamiliaal geweld steeg met negen procent. “De reden van de stijging met 413 feiten op een totaal van 4.965 is moeilijk objectief te verklaren”, zegt de politie. “Mogelijk is er bij de slachtoffers een verhoogde aangiftebereidheid, net zoals we dat zien bij haatmisdrijven dankzij de ‘Meld het!-campagne’.”

Voor drugsgerelateerde feiten ziet de politie een status quo. De politie telde nog maar weinig “storend zoekgedrag” (26 feiten). Het geregistreerde drugsbezit steeg met zes procent, ofwel 111 meer feiten. “Dat is onder meer te verklaren door de acties die we gericht voeren in voetbalstadia.”

De politie stelde acht procent minder feiten van drugshandel vast. “We zien dat de kleine drugshandelaars steeds meer uit het straatbeeld verdwijnen, wat goed is, want het zijn zij die de overlast veroorzaken. De grotere handelaars worden nu aangepakt, maar die werken als goed georganiseerde bendes waardoor die onderzoeken complexer en moeilijker af te ronden zijn”, klinkt het.

“Wanneer we 2016 vergelijken met 2012, kunnen we vaststellen dat er een daling van de totale criminaliteit is van 61.353 feiten in 2012 naar 45.057 in 2016. Dat is een daling van 27 procent of 16.296 feiten”, zegt de politie.

bron: Belga