Brussels staatssecretaris Debaets werkt aan verbod op kermispony’s

Brussels staatssecretaris Debaets werkt aan verbod op kermispony's

Brussels staatssecretaris bevoegd voor Dierenwelzijn Bianca Debaets werkt aan een verbod op kermispony’s. Ze wil het verbod in alle Brusselse gemeenten invoeren. De CD&V-politica noemt kermispony’s “niet meer van deze tijd”. Staatssecretaris Debaets zegt dat ze regelmatig klachten van burgers en dierenrechtenorganisaties krijgt over de “respectloze behandeling van kermispony’s”. “Het is natuurlijk belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd in contact kunnen komen met dieren, maar daar bestaan geschiktere plaatsen voor dan kermissen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan kinder- en stadsboerderijen”, klinkt het.

Debaets: “Vandaag de dag kan ik niet meer aanvaarden dat pony’s rondjes moeten draaien in een ponycarrousel onder het gedreun van luide muziek en het lawaai van andere attracties. Dat staat in schril contrast met de natuurlijke leefomgeving van die dieren. Ik wil dan ook het gebruik van pony’s op kermissen in het Brussels Gewest helemaal verbieden.” De CD&V-politica heeft daarover een advies gevraagd aan de Raad voor Dierenwelzijn.Er bestaat al wel een koninklijk besluit dat het gebruik van pony’s op kermissen regelt en ook bepaalde voorwaarden oplegt, zoals het bedekken van de vloer met een rubberen tapijt of een laagje zaagmeel om de ergste schokken op te vangen en een scheuring van de hoeven te voorkomen. “Maar die maatregelen doen niets af aan het feit dat kermispony’s niet meer van deze tijd zijn”, aldus Debaets

Volgens haar vinden in minstens 8 Brusselse gemeenten kermissen plaats waarbij pony’s als attractie worden ingezet. Tot nog toe was het aan de verschillende gemeenten om al dan niet een verbod op kermispony’s uit te vaardigen. De gemeenten zijn volgens Debaets vragende partij om tot een gewestelijke aanpak te komen. In Vlaanderen en Wallonië bestaat alvast een verbod op kermispony’s in enkele gemeenten en steden (Gent, Antwerpen, Bredene, Leuven en Waterloo).

bron: Belga