Willy Demeyer wijst op verantwoordelijkheid Publifin-bestuurders

Willy Demeyer wijst op verantwoordelijkheid Publifin-bestuurders

Het was niet aan de voorzitters van de politieke afdelingen om zich te mengen met het beheer van de Luikse intercommunale Publifin. Dat heeft de Luikse burgemeester Willy Demeyer (PS), tevens de gewezen voorzitter van de provinciale PS-federatie, vandaag laten verstaan in de onderzoekscommissie die zich in het Waals parlement over het schandaal bij Publifin buigt. Hij wees de grootste verantwoordelijkheid voor wat misliep in de sectorcomités door naar de bestuurders. “Ja, we hadden als politieke gezagsdragers de sectorcomités meer moeten aanpassen. Ik wist dat de bezoldigingen vastlagen en niet gering waren. Met wat gebeurd is in het achterhoofd, hadden we een vergoeding per vergadering moeten invoeren, en het aantal vergaderingen meer dwingend moeten opleggen”, erkende Demeyer. Hij is de eerste van de vier provinciale partijkopstukken (PS, MR, cdH en Ecolo) die vandaag komen getuigen.

Maar “waren wij diegenen die dat moesten doen?”, vroeg hij de commissieleden. Hij verwees naar de beheersorganen binnen de intercommunale. “Is het onze taak zich te mengen in het beheer van een vennootschap?” “Een bestuurder, die een gemeente vertegenwoordigt, draagt een deel van de verantwoordelijkheid in de manier waarop hij het mandaat uitoefent. Ik wist niet dat de sectorcomités onvoldoende samenkwamen. Met zulke vergoedingen vergader je volgens mij minstens een keer per maand”.Demeyer pleitte er eerder voor de managementsvergoedingen te beperken tot 290.000 euro per maand. De Waalse regering en de onderzoekscommissie moeten volgens hem het kader vastleggen waarbinnen de leidinggevenden van groepen als Publifin in de toekomst moeten werken. Hij wil echter niet zo ver gaan als het ontslag van ceo Stéphane Moreau te vragen. “Ik vraag Moreau niet een stap opzij te zetten, maar dat de werkingsvoorwaarden (waaronder de vergoedingen) worden gepreciseerd”.

bron: Belga