“Niet elke opsluiting van Franstalige in Vlaanderen is verboden”

Niet elke opsluiting van Franstalige in Vlaanderen is verboden

De uitspraak van de Brusselse rechtbank over de opsluiting van een Franstalige gedetineerde in een Vlaamse gevangenis gaat over één welbepaald geval en houdt geen algemeen verbod op de opsluiting van Franstaligen in Vlaanderen in, zo reageert een woordvoerder van het gevangeniswezen op de uitspraak in kort geding over de opsluiting van Mohamed El Jabbari in de hoogbeveiligde afdeling van de gevangenis van Brugge. De kortgedingrechter verbood op 7 april de verder opsluiting van Mohamed El Jabbari in de gevangenis van Brugge, op straffe van een dwangsom. De Belgische staat heeft nog niet beslist of ze in beroep gaat tegen de uitspraak. Ondertussen is de man wel overgeplaatst naar de gevangenis van Jamioulx, in Wallonië. De gevangenisadministratie kwam na een analyse van de beschikking van de rechter tot de conclusie dat de manier waarop gedetineerden over de gevangenissen van het land gespreid worden, niet op de helling komt te staan. De beschikking slaat “op een individueel geval, niet meer dan dat”, zei woordvoerder Laurent Sempot donderdag.

De kortgedingrechter wijst erop dat de gevangene alleen contact kon hebben met de cipiers en dat die alleen Nederlands spreken, terwijl de Luikenaar El Jabbari geen enkele kennis van die taal heeft, zo blijkt uit de beschikking, die Belga kon inkijken. Voorts had een psychiater in december 2016 een “duidelijk negatieve evolutie” vastgesteld bij de gedetineerde, vooral omdat hij ver van zijn familie in een Nederlandstalige omgeving vastzat. Ook werd El Jabbari volgens de beschikking op basis van Nederlandstalige documenten in afzondering gehouden, wat in strijd is met de taalwetgeving.

bron: Belga