Gijzeling Beslan in 2004: Europees mensenrechtenhof veroordeelt Rusland wegens “ernstige tekortkomingen”

Gijzeling Beslan in 2004: Europees mensenrechtenhof veroordeelt Rusland wegens
Gijzeling Beslan in 2004: Europees mensenrechtenhof veroordeelt Rusland wegens "ernstige tekortkomingen"

Rusland is ernstig tekortgeschoten in de manier waarop het de gijzelingsactie in Beslan in 2004 heeft proberen oplossen. Dat oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat Moskou ertoe veroordeelde om de eisers 3 miljoen euro te betalen. Bij de gijzeling vielen meer dan driehonderd doden. De autoriteiten konden de gijzeling van een school in Noord-Ossetië door een commando pro-Tsjetsjeense rebellen niet verhinderen. Ze gaven blijk van “ernstige tekortkomingen” in “de voorbereiding van en de controle over de veiligheidsoperatie”. Ook maakten ze bij de inval disproportioneel gebruik van geweld, oordeelde het hof.

In totaal trokken 409 Russische burgers naar het hof. Sommigen werden zelf gegijzeld en/of raakten gewond. Anderen zijn familie van slachtoffers.

Bron: Belga