Vlaanderen krijgt eigen museum voor religieuze kunst

In Leuven worden op 19 april de plannen voorgesteld voor het nieuwe museum voor religie, kunst en cultuur. Daarmee krijgt Vlaanderen eindelijk zijn eigen variant van het bekende Nederlandse Museum Catharijneconvent in Utrecht, al heeft de Parkabdij in Heverlee het voordeel dat de beschikbare oppervlakte veel ruimer is, meldt Kerknet woensdag. De insteek van het nieuwe museum is identiek aan die van het museum in Utrecht, met enerzijds een vaste collectie die een beeld schetst van de christelijke kunst- en cultuurgeschiedenis en anderzijds thematentoonstellingen. Het museum wil ook kenniscentrum zijn voor christelijk en religieus erfgoed en het zal ondersteuning bieden aan kerkfabrieken, kloosters en instellingen voor de zorg en de ontsluiting van hun erfgoed.
De afgelopen maanden werd een belangrijke fase van de restauratiewerken van de abdij voltooid. Daarbij werden de voormalige ontvangstruimtes van de abt gerestaureerd. Die worden de komende maanden ingericht als museumzalen. Het is de bedoeling dat het nieuwe museum voor religieuze kunst en cultuur er in het najaar zijn intrek neemt. Deze eerste vleugel van de abdij, waar tijdelijke tentoonstellingen te zien zijn, opent in oktober. Er wordt naar gestreefd om tegen 2021 ook de tweede vleugel te openen. Tegen die tijd wordt een ambitieuze Norbertustentoonstelling uitgewerkt en opent ook de permanente tentoonstelling met de vaste collectie.
De opvolger van het huidige Museum Parkabdij in Heverlee zal thematentoonstellingen brengen op het kruispunt van religie, kunst en cultuur, veelal aan de hand van nooit eerder getoond of veelal onbekend of verborgen erfgoed uit kerken, abdijen en kloosters. Daarbij zal er bijzondere aandacht zijn voor de betekenis van deze thema’s en dit erfgoed in de hedendaagse multireligieuze en multiculturele samenleving. Het Museum Parkabdij wil maatschappelijke thema’s aan bod brengen en met de bezoeker in gesprek gaan, luidt het.

bron: Belga