PS bekritiseert RVA-controles moskeeën

PS bekritiseert RVA-controles moskeeën

De PS vindt dat de RVA te ver gaat met sommige van zijn controles van moskeeën. De Franstalige socialisten zijn ongerust nadat is gebleken dat aan een vzw die aan een Brusselse moskee verbonden is onder meer gevraagd werd inzage te geven in de persoonsgegevens van de “kinderen” die er les volgen. De RVA-controles passen in het Belfi-onderzoek naar terrorisme en radicalisme, waaraan het federaal parket, het arbeidsauditoraat-generaal, de RVA en de sociale inspectie meewerken. Belfi richt zich specifiek op de vrijwilligerssector. Volgens PS-Kamerlid Ahmed Laaouej vroeg de RVA de betrokken vzw naar jaarrekeningen, ledenlijsten, arbeidscontracten en activiteitenrapporten, maar ook naar haar “leerlingen (naam, voornaam, geboortedatum, adres)”. Het zou gaan om de leerlingen die taallessen volgen of beroep doen op de huiswerkhulp die in de marge van de religieuze activiteiten van de moskee wordt georganiseerd.

Welke juridische grond is er voor deze “kinderlijsten”, “want dat is dé vraag”, zegt Laaouej vandaag in La Libre Belgique. “Het gaat om fundamentele rechten. Stel je voor dat hetzelfde zou worden gevraagd tijdens, bijvoorbeeld, een politiek congres. Deze praktijken werpen heel slechte herinneringen uit het verleden op.”Volgens het kabinet van minister van Justitie Koen Geens “is het verkeerd te stellen dat er via Belfi een lijst van gelovigen wordt aangelegd. De controles hebben een juridische finaliteit: nagaan of de verschillende wetten worden toegepast”.

bron: Belga