Geluidshinder Brussels Airport – Steenokkerzeel vraagt Duitstalige gemeenschap om belangenconflict in te dienen

Geluidshinder Brussels Airport - Steenokkerzeel vraagt Duitstalige gemeenschap om belangenconflict in te dienen

Burgemeester Kurt Ryon (Klaver-N-VA) van Steenokkerzeel vraagt de Duitstalige gemeenschap om een derde belangenconflict in te dienen met betrekking tot de Brusselse geluidsnormen indien de onderhandelingen hierover tussen de gewesten op 22 april nog geen akkoord hebben opgeleverd. Op die datum verstrijkt immers het huidig belangenconflict van de Vlaamse regering. In een brief aan Olivier Paasch, Minister-President van de Duitstalige Gemeenschap wijst Ryon op het feit dat de nultolerantie met betrekking tot de strenge Brusselse geluidsnormen een onstabiele situatie dreigt te creëren voor Brussels Airport, haar bedrijven en vele werknemers.
Steenokkerzeel keurde eerder een motie goed waarin de noodzaak aan een evenwichtig en stabiel economisch en ecologisch kader voor deze luchthaven, gebaseerd op het principe van de evenwichtige spreiding van de lawaaioverlast, benadrukt wordt.
Een nieuw belangenconflict zou de onderhandelaars meer tijd geven om tot ‘een kwalitatieve oplossing te komen die voor jaren meegaat’. Ryon herinnert hierbij aan het ontzettend groot economisch belang van de luchthaven.
In een begeleidende persmededeling wijst Ryon op het feit dat de Duitstalige Gemeenschap enkele jaren terug ten tijde van de onderhandelingen over de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde eveneens een belangenconflict inriep. “Toenmalig Minister-President Lamberts zei toen hiermee bereid te zijn om zijn constitutionele positie te willen benutten om de regeringen wat meer tijd te geven om tot een oplossing te komen”, aldus Ryon, die hoopt dat de Duitstalige Gemeenschap dezelfde houding in dit dossier wil aannemen.

bron: Belga