Bedelaars wel degelijk prioriteit voor Brussels parket

Bedelaars wel degelijk prioriteit voor Brussels parket

Bedelaars vormen wel degelijk een prioriteit voor het Brusselse parket en dat al jarenlang. Dat zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch nadat verschillende Brusselse politici zich de afgelopen weken in de media zorgen maakten over het stijgende aantal bedelaars in de hoofdstad. “Er zijn al sinds geruime tijd referentiemagistraten, zowel voor de meerderjarigen als voor de minderjarigen, en er bestaan ook al lang richtlijnen”, zegt de parketwoordvoerster. “Die zijn ter opfrissing nog eens rondgestuurd, maar het is een complexe problematiek met zeer kwetsbare personen.” “Bedelarij op zich is niet strafbaar”, zegt Ine Van Wymersch. “Als er mogelijk sprake is van mensenhandel of als er minderjarigen bij betrokken zijn, kunnen we wel optreden als parket. Minderjarigen inzetten om een misdrijf te plegen, is weliswaar strafbaar maar als het om louter bedelarij gaat, is het dus niet zo eenvoudig om via die juridische weg tussen te komen. We kunnen wel nagaan of het betrokken kind zich in een zogenaamd verontrustende opvoedingssituatie bevindt, en als dat het geval is, kunnen we het kind laten plaatsen en de ouders vervolgen.”
“Als er bij bedelarij vermoedens zijn dat het om mensenhandel gaat, proberen we zoveel mogelijk informatie te vergaren over de criminele organisatie die erachter zit”, gaat Ine Van Wymersch verder. “Voor de mensen die slachtoffer waren van mensenhandel, werken we samen met de bestaande slachtofferorganisaties.”
In 2015 sprak de Brusselse correctionele rechtbank nog celstraffen van 5 jaar uit tegen vier leden van een Roemeens gezin die Roemeense gehandicapten in Brussel dwongen te bedelen en nadien het geld dat ze op die manier verdienden, afpakten.

bron: Belga