Tien kinderdagverblijven in de Vlaamse rand zetten activiteiten stop wegens taalvereisten

Van de 24 kinderdagverblijven uit de Vlaamse Rand die in november 2014 niet voldeden aan de taalvereisten en in maart 2017 hun vergunning dreigden te verliezen als ze zich niet in orde stelden, voldoen er inmiddels drie, zijn er acht vrijwillig gestopt en zijn er dertien nog steeds niet in orde. Twee anderen hebben eveneens aangekondigd te zullen stoppen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Jo Vandeurzen op een schriftelijke vraag van Lies Jans (N-VA). Het nieuwe kinderopvangdecreet uit 2012 stipuleert dat zowel de verantwoordelijke van een kinderdagverblijf het Nederlands machtig moet zijn, als minstens één verzorgend personeelslid. De Vlaamse overheid nam deze maatregelen opdat deze diensten de richtlijnen van Kind en Gezin goed kunnen begrijpen en met de ouders in het Nederlands communiceren. De Franse Gemeenschap en Gemeenschapscommissie legden tegen deze decretale bepalingen tevergeefs klacht neer bij het Grondwettelijk Hof. Ook vanuit enkele faciliteitengemeenten werd hiertegen indertijd fel geprotesteerd.

“Er werden tot dusver nog geen vergunningen opgeheven wegens een gebrek aan kennis van het Nederlands”, aldus Vandeurzen. Naast de acht kinderdagverblijven die inmiddels vrijwillig gestopt zijn zouden volgens de minister ook nog twee andere aangegeven hebben op korte termijn hun werking stop te zetten. Van de overige locaties die nog niet voldoen aan het gewenste niveau, zijn er negen die inmiddels een initiatief in die zin genomen hebben. Van twee anderen is hierover nog geen informatie beschikaar.

bron: Belga