Ook Liedekerke onderzoekt integratie van kazerne civiele bescherming in brandweer

Liedekerke zal alle middelen aanwenden om de sluiting van de kazerne van de civiele bescherming aan te vechten. Om de veiligheid van de bewoners te waarborgen, wil het gemeentebestuur ook onderzoeken op welke wijze de site, de gebouwen, het personeel en het materiaal van de civiele bescherming eventueel kunnen worden geïntegreerd in de brandweerzone Vlaams-Brabant West. Dat meldt burgemeester Luc Wynant (CD&V). Wynant reageert daarmee op de open brief aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon waarin de N-VA-afdeling van Liedekerke maandag pleitte voor de omvorming van deze kazerne tot een brandweerkazerne. Dat is volgens de partij nodig omdat na de sluiting de regio Liedekerke geen beroep meer zal kunnen doen op een aantal eerstelijninterventies en volledig aangewezen wordt op de brandweerkazernes van Denderleeuw en Asse, die om uiteenlopende redenen geen optimale dienstverlening bieden voor de regio Liedekerke.

In zijn reactie wijst Wynant op het feit dat hij een vergadering gepland heeft van de veiligheidscel van de gemeente om de gevolgen van de sluiting voor de inwoners van de regio in kaart te brengen. De gouverneurs van Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen hebben reeds toegezegd om een afgevaardigde te sturen. Een eventuele opname van de kazerne in de brandweerzone Vlaams-Brabant West zal volgens Wynant overigens enkel kunnen “mits hier een gepaste financiële tegemoetkoming van de overheid tegenover staat voor de vandaag reeds ondergefinancierde brandweerzone”.

bron: Belga