België respecteert rechten van clandestiene opvarende passagiers niet

België respecteert rechten van clandestiene opvarende passagiers niet

Myria, het Federaal Migratiecentrum, bekritiseert dinsdag in een nieuw rapport de manier waarop België de clandestiene passagiers behandelt die door scheepvaartkapiteins worden ontdekt op schepen die in Belgische havens (Antwerpen, Gent, Zeebrugge-Blankenberg en Oostende-Nieuwpoort) aanmeren. Volgens Myria zouden de rechten van deze mensen met de voeten getreden worden, terwijl ons land niet over een wettekst beschikt die dit onderwerp specifiek kadert. Dat staat dinsdag in La Libre Belgique. Sinds 2014 zijn 58 verborgen clandestiene passagiers ontdekt tussen de lading van schepen die de Belgische havens aandeden. Bij een dergelijke ontdekking wordt de Dienst Vreemdelingenzaken verwittigd, maar die neemt geen uitwijzingsmaatregel, noch een beslissing over het statuut.

De passagier wordt aan boord van het schip gehouden en de dienst is van oordeel dat hij zich nooit aan een grenspost heeft aangeboden en dus nooit het land heeft betreden. Een dergelijke detentie, zonder de mogelijkheid tot aanvechting, is in tegenspraak met de fundamentele rechten van de persoon, vindt Myria. Het centrum herinnert eraan dat volgens het internationaal recht en de VN-conventie over het zeerecht de territoriale wateren deel uitmaken van het grondgebied van de kuststaat.

Het Belgisch juridisch kader laat overigens toe dat de clandestiene passagier verplicht wordt te werken op het schip en dit zonder recht op vergoeding, wat een schending is van de Europese Conventie van de rechten van de mens, aldus Myria.

bron: Belga