Vakbond hekelt “gebrek aan beleid”

Vakbond hekelt "gebrek aan beleid"

Vakbond ACOD Gazelco heeft zondag uitgehaald naar “het gebrek aan energiebeleid binnen de verschillende regeringen”, nu de biomassacentrale in Langerlo van plan is om de boeken neer te leggen. “Het is een regelrechte schande dat regeringen, die blijkbaar holle slogans als ‘jobs, jobs, jobs’ in koor scanderen, door eigen beslissingen die jobs vernietigen”, zegt vakbondssecretaris Jan Van Wijngaarden in een persbericht.
Hij merkt op dat verschillende regeringen elk hun bevoegdheden hebben inzake energie in België. “Een regering neemt een beslissing, op basis van dewelke dan mogelijke investeerders initiatieven nemen, en een andere neemt dan weer een beslissing die hier haaks op staat. Iedereen kan begrijpen dat een dergelijk volatiel klimaat nefast is voor het aantrekken van investeerders, ook in de energiesector. Er is tot op vandaag nog steeds geen enkel voldoende realistisch en toekomstgericht uitrustingsplan inzake productie. Opeenvolgende regeringen nemen ad hoc beslissingen zonder enige visie op een langetermijnplan voor België”.

De grootste dupe van dit gebrek aan beleid is het personeel, luidt het. “Niet enkel de ongeveer 90 rechtstreeks in de centrale van Langerlo tewerkgestelden, maar ook de vele personeelsleden van onderaannemers die in de centrale periodiek of permanent werken”, betreurt Van Wijngaerden. Hij wijst er nog op dat de liberalisering ook al duizenden jobs kostte in de energiesector.

De Gazelco-secretaris vraagt zich af hoe het nu verder moet met de door Europa opgelegde energietransitie, naar meer groene stroom. “Wie gaat ervoor zorgen dat bijvoorbeeld ongeveer 200 bijkomende windmolens op Vlaams grondgebied zullen geplaatst worden om het verlies van capaciteit in Langerlo op te vangen?”.

bron: Belga