Staatsveiligheid: “Diyanet heeft dubbele rol in België”

Staatsveiligheid: "Diyanet heeft dubbele rol in België"

Volgens de Staatsveiligheid heeft het Turkse staatsorgaan Diyanet een dubbele rol in België. Enerzijds draagt het een gematigde islam uit en is het zo “een belangrijke partner voor België” tegen radicalisering. Maar anderzijds volgt Diyanet de lijn van de Turkse regimepartij AKP en zorgt het voor “polarisering binnen de Turkse gemeenschap door het profileren van ‘staatsvijanden'”, zo luidt het in een uitgelekt rapport. In nasleep van de twist tussen Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) en de Staatsveiligheid zijn twee rapporten van de Belgische inlichtingendienst op de straatstenen beland. Allebei focussen ze op Diyanet, het Turkse apparaat dat met een jaarlijks budget van 1,75 miljard euro wereldwijd 86.000 moskeeën overziet. Vandaag draagt Diyanet vooral de visie van regimepartij AKP op de islam uit.

Het jongste rapport focust specifiek op “mogelijke spionageactiviteiten van Diyanet in België”. Daarin bevestigt de Staatsveiligheid dat Diyanet “betrokken (is) bij het verzamelen van informatie over de Gülen-beweging”, die volgens president Recep Tayyip Erdogan achter de mislukte staatsgreep in Turkije zit. Bovendien poogt Diyanet wel degelijk om de Turkse gemeenschap te beïnvloeden. Maar volgens de inlichtingendienst is er “geen bewijs dat Diyanet zich inlaat met spionageactiviteiten”.

Opvallend in het rapport is voorts de passage over de erkenning van Diyanet-moskeeën in België. Zo beklemtoont de Staatsveiligheid weliswaar dat Diyanet “voldoende kapitaalkrachtig” is om het eigen moskeeënnetwerk in stand te houden. Zelfs met het intrekken van erkenningen en het afnemen van subsidies zou het voor de Belgische overheid dus “moeilijk zijn om dergelijk parallel systeem te voorkomen/verbieden”.

Niettemin vreest Diyanet controle te verliezen op imams die door ons land erkend en betaald worden, stelt de Staatsveiligheid: “Door het niet meer uitreiken van visa aan imams van niet-erkende moskeeën, die door het buitenland betaald worden, wordt Diyanet verplicht om zijn moskeeën te laten erkennen. Doch doordat erkende imams betaald worden door de Belgische staat, vreest Diyanet verlies van controle.”

Over de erkenning van moskeeën is de voorbije maanden al heel wat inkt gevloeid. Sommigen vinden dat ons land net zo veel mogelijk moskeeën zou moeten erkennen, om zo meer controle te kunnen uitoefenen op hun activiteiten en geldstromen. Bevoegd Vlaams minister Homans wil met het intrekken van de erkenning van de Diyanet-moskee in Beringen dan weer net het signaal geven dat het niet door de beugel kan om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten, te polariseren en buitenlandse conflicten te importeren.

bron: Belga