Picqué dreigt nieuwe gedetineerden te weigeren in overbevolkte gevangenis Sint-Gillis

Picqué dreigt nieuwe gedetineerden te weigeren in overbevolkte gevangenis Sint-Gillis

Burgemeester Charles Picqué (PS) dreigt ermee een besluit te nemen waardoor er geen nieuwe gedetineerden meer toegelaten worden in de gevangenis van Sint-Gillis. Volgens hem wordt de maximumcapaciteit sinds vorige week overschreden. “Momenteel zitten er in de gevangenis niet minder dan 900 mensen, terwijl het maximumaantal gedetineerden op 850 ligt. Vorig jaar kondigde de minister van Justitie, na meer dan twee maanden stakingen in meerdere gevangenissen van het land, waaronder Sint-Gillis, aan om van de gevangenis van Vorst een strafhuis te maken en van die van Sint-Gillis een arresthuis. Het maximumaantal gedetineerden in Sint-Gillis werd op 850 gelegd. Ik heb toen duidelijk gezegd dat ik nauwkeurig de evolutie en ht respecteren van de norm in de gaten zou houden”, verklaarde burgemeester Charles Picqué woensdag.

Volgens hem ligt het aantal gedetineerden vandaag op 900. Na verschillende contacten met de vakbondsafgevaardigden heeft de burgemeester beslist “de maatregelen te nemen die zich opdringen”. Het veiligheidsrisico voor de gevangenen, bezoekers en cipiers wordt voor hem immers te groot.

Charles Picqué verduidelijkte “als er zich tegen het einde van de week geen positieve evolutie voordoet”, hij zich verplicht ziet “een besluit tot sluiting van de gevangenis, wat betekent dat de politiediensten de komst van nieuwe gedetineerden zullen verhinderen zolang de gevangenispopulatie niet onder de 850 is gezakt”.

“Ik hoop dat de federale overheid tegen dan overtuigd is van de ernst van de situatie en haar verantwoordelijkheid neemt”, besloot burgemeester Picqué.

Morgen om 13 uur vindt alvast een vergadering plaats tussen de personeelsafgevaardigden en het gevangeniswezen.

bron: Belga