Vier op de tien rechthebbenden van de huurpremie stuurt formulier nooit terug

Vier op de tien rechthebbenden van de huurpremie stuurt formulier nooit terug

Wie in Vlaanderen minstens vier jaar op een wachtlijst staat voor een sociale woning, heeft recht op een huurpremie. De Vlaamse overheid stuurt rechthebbenden automatisch een aanvraagformulier. Toch stuurt meer dan 40 procent van de rechthebbenden het formulier nooit terug, blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen) opvroeg bij Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA). De huurpremie werd vijf jaar geleden ingevoerd als antwoord op de lange wachtlijsten in de sociale huisvesting. Wie minstens vier jaar lang wacht op een sociale woning en een gezamenlijk jaarinkomen van niet hoger dan 17.500 euro heeft (dat plafond mag per persoon ten laste verhoogd worden met 1.570 euro), kan een huurpremie krijgen als de huurprijs onder een bepaalde maximumgrens blijft. De premie bedraagt een derde van de huurprijs, met een maximum van ongeveer 125 euro (plus bijna 21 euro per persoon ten laste).

In 2016 kregen 9.075 kandidaat-huurders een aanvraagformulier voor de huurpremie. Amper 5.261 kandidaat-huurders stuurden het formulier terug en 4.290 kandidaat-huurders waren effectief rechthebbend. “Dat betekent dat er 3.814 rechthebbenden het formulier niet hebben teruggezonden. Dat is 42 procent van het totale aantal. Dat is een onaanvaardbaar hoog aantal,” zegt Groen-parlementslid Moerenhout. “De huurpremie is al een doekje voor het bloeden. Alleen de meest kwetsbare Vlamingen hebben recht op deze premie. Het is onaanvaardbaar dat deze mensen niet ontvangen waar ze recht op hebben. Het is aan de Vlaamse minister van Wonen en Armoedebestrijding om een oplossing te vinden,” zegt Moerenhout.

Groen pleit voor een betere en eenvoudigere administratieve procedure, wil dat de aanvragers nauwer opgevolgd worden en dat de termijn om onvolledige formulieren aan te passen, kan worden verlengd. Daarnaast pleiten de groenen ervoor om de inkomensgrens voor een huurpremie op te trekken tot minstens de armoedegrens. Ook de voorwaarde dat iemand vier jaar op de wachtlijst moet staan, wil Groen schrappen.

bron: Belga