Ondersteuning vrijwilligers – Peeters nodigt Bourgeois en Gatz uit om zaak te bespreken

Ondersteuning vrijwilligers - Peeters nodigt Bourgeois en Gatz uit om zaak te bespreken

Federaal vicepremier Kris Peeters (CD&V) nodigt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en Vlaams cultuurminister Sven Gatz (Open Vld) uit voor een gesprek over de ondersteuning van vrijwilligers. “Ik vind het goed dat de Vlaamse regering zich, in navolging van de federale regering, over het wettelijk kader voor vrijwilligerswerk buigt. Vrijwilligerswerk moet door alle overheden worden aangemoedigd”, zegt Peeters. De Vlaamse regering keurde afgelopen vrijdag een knelpuntennota goed rond vrijwilligerswerk. Daarin wordt er onder meer gepleit voor een versoepeling van de meldingsplicht bij de RVA. Minister Peeters laat verstaan dat de RVA geen obstakel vormt voor werklozen die vrijwilligerswerk doen. “13.559 werklozen hebben in 2016 toelating gekregen om vrijwilligerswerk te doen. 94 procent van de aanvragen bij de RVA werden goedgekeurd. Het feit dat werklozen vrijwilligerswerk kunnen doen is belangrijk. Ze maken zich nuttig voor de samenleving en kunnen werkervaring opdoen”, zegt de CD&V-vicepremier.

De meldingsplicht heeft echter zijn nut, zegt Peeters. “De meldingsplicht beschermt vrijwilligers tegen misbruik. Het kan bijvoorbeeld niet zijn dat een werkloze voltijds als vrijwilliger wordt ingeschakeld voor een functie die normaal door een betaalde kracht gebeurt.”

bron: Belga