Homans vraagt verder overleg met Geens over spionerende imams

Homans vraagt verder overleg met Geens over spionerende imams

Vlaams minister van Inburgering Liesbeth Homans (N-VA) vraagt verder overleg met de federale overheid over de berichten over spionage door Turkse imams, op vraag van het Turks departement van religieuze zaken Diyanet. De Morgen schrijft vandaag, na Le Soir op zaterdag, dat ondanks eerdere berichten, Diyanet haar imams ook in België de vraag stelde om namen van mogelijke Gülen-aanhangers door te spelen naar Ankara. Homans wil meer uitleg van de minister bevoegd voor de Staatsveiligheid, Justitieminister Koen Geens. Bij de CD&V’er is te horen dat ze van Homans daarover nog geen vraag gekregen hebben, maar daar graag op ingaan als dat zou gebeuren. Over de grond van de zaak, de spionage door Turkse imams, spreekt het kabinet-Geens zich niet uit. Homans’ kabinetschef Kris Snijkers noemt de spionage die de imams gepleegd zouden hebben “ontoelaatbaar”. “Zulke inmenging kan tout court niet.” De minister dreigde er eerde al mee de erkenning van de 13 Vlaamse Diyanet-moskeeën in te trekken.

Het is immers de Vlaamse overheid die bevoegd is voor de erkenning van lokale moskeeën. “Alle erkende moskeeën moeten natuurlijk blijven voldoen aan de voorwaarden waaraan ze bij de erkenning moesten beantwoorden, zoals bijvoorbeeld inspanningen doen voor de integratie”, legt Snijkers uit. “Turkse conflicten hier importeren, en spionage op vraag van buitenlandse autoriteiten, bevorderen die integratie natuurlijk allerminst.”

Om dat te kunnen opvolgen, zegt Homans meer info nodig te hebben van de Staatsveiligheid. De N-VA-minister wil onder meer weten of die spionage ook gebeurd is door imams van erkende moskeeën. “Het is de Staatsveiligheid, die onder zijn bevoegdheid valt, die als opdracht heeft de buitenlandse inmenging te monitoren.”

Knack publiceerde in december al een brief van de Turkse geheime dienst, van 20 september, waarin het personeel van Diyanet in 38 landen de vraag kreeg om verdachte Gülenisten op te sporen en te rapporteren. Homans had kort erna al een onderhoud met de Turkse ambassadeur, waarin die de spionage ontkende.

Enkele weken geleden was er al onenigheid tussen Homans en Geens, toen ze inzicht vroeg in de rapporten van de Staatsveiligheid vooraleer ze de dossiers van moskeeën die een erkenning aanvroegen, zou goedkeuren.

bron: Belga