Circulatieplan Gent: “Mineure problemen in tegenstelling tot wat velen hadden verwacht”

Circulatieplan Gent: "Mineure problemen in tegenstelling tot wat velen hadden verwacht"

Na de invoering van het Gentse circulatieplan, worden allerlei kleine aanpassingen gedaan, zoals het beter plaatsen van borden bijvoorbeeld. “Het zijn mineure problemen in vergelijking met wat velen hadden verwacht”, zegt Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). Deze voormiddag al werden lichten aan de Nieuwewandeling, ter hoogte van de Contributiebrug, beter afgesteld zodat wagens meer groentijd kregen. Ook aan de Nieuwe Vaart zullen nog lichten bijgeregeld worden, verduidelijkte Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) op een toelichting na een eerste evaluatiemoment. Verder volgen er vandaag nog allerlei kleinere infrastructurele ingrepen, zoals bijvoorbeeld een verkeersbord beter hangen. “Het zijn allemaal mineure problemen in vergelijking met wat velen hadden verwacht”, aldus nog Watteeuw.

De komende drie weken worden zeven “knippen”, plaatsen waar autobestuurders niet meer doorkunnen om naar een andere ‘sector’ te rijden, tijdelijk heringericht met betonnen zitelementen, zitbanken en bloem- en boombakken. De Gentse Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw reageert niet verbaasd dat weggebruikers moeten wennen aan de nieuwe situatie, onder meer “knippen” worden bij momenten genegeerd. “Het is evident dat het bij sommigen nog niet doordringt en de gewoonte de bovenhand neemt, we hebben nooit gedacht dat iedereen exact alles 100 procent zou volgen. We hebben twee of drie maand nodig vooraleer het circulatieplan zich zal zetten.”

Zoals eerder aangekondigd, gaat vandaag een sensibiliseringsperiode van 30 dagen in, waarbij na een eerste overtreding een “sensibiliseringsbrief” volgt. Na een periode bestemd voor het afleveren van die brief, volgt bij een tweede overtreding een (gas)boete. De invoering van het nieuwe Circulatieplan wordt opgevolgd door 65 mensen: medewerkers van het Mobiliteitsbedrijf, kabinetsleden van Filip Watteeuw, politiemensen, stewards en gemeenschapswachten.

bron: Belga