Vlaamse regering wil protocollaire pikorde aanpassen

Vlaamse regering wil protocollaire pikorde aanpassen

De Vlaamse regering wil de protocollaire pikorde in ons land aanpassen. Nu komen de ministers-presidenten van de deelstaten in die pikorde een heel eind na de premier en dat is niet meer van deze tijd, meent de Vlaamse regering. “De verschillende staatshervormingen en de gewijzigde institutionele context vragen een aanpassing. De deelstaatvertegenwoordigers willen op gelijke voet, of net na hun federale ambtgenoten, geplaatst worden”, zegt minister-president Bourgeois. Hij laat de kwestie agenderen op het Overlegcomité, het overlegorgaan tussen de verschillende regeringen van het land. Helemaal nieuw is de Vlaamse vraag naar een aanpassing van de intra-Belgische protocolafspraken niet. Ze staat ook in het Vlaamse regeerakkoord. Maar de Vlaamse vraag viel eerder al op een koude steen bij federaal minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. “Misschien kunnen we dat bespreken bij de twaalfde staatshervorming”, zei de MR-minister in zijn gekende stijl.
Toch wil de Vlaamse regering de kwestie aankaarten op het Overlegcomité. De regering heeft een nota klaar. Momenteel ligt het protocollaire zwaartepunt op federaal niveau. Op de bestaande protocollijst staan alle federale vertegenwoordigers van de wetgevende en uitvoerende macht voorop. Daarna pas komen de deelstaatvertegenwoordigers. Dat betekent bijvoorbeeld dat de premier in de lijst op plaats 6 staat en de verschillende ministers-presidenten op plaats 19.
Daar wil de Vlaamse regering graag verandering in brengen. Minister-president Geert Bourgeois: “Om de internationale zichtbaarheid van Vlaanderen te vergroten, en vooral gelet op het politiek en economisch belang van onze deelstaat, is het belangrijk dat deze rangorde gewijzigd wordt. Die is immers niet aangepast aan de huidige institutionele structuur. Niet alleen voor binnenlandse aangelegenheden, maar ook in het buitenland.”
Concreet wil Bourgeois dat de deelstaatvertegenwoordigers “op gelijke voet, of net na hun federale ambtsgenoten” geplaatst worden. “Op die manier zou een minister-president van een deelstaatregering gelijk worden gesteld aan de eerste minister, en een viceminister-president aan een vice-eersteminister”, klinkt het nog.

bron: Belga