Veel vluchtelingen kiezen voor gezinshereniging

Veel vluchtelingen kiezen voor gezinshereniging

Vluchtelingen die in 2015 in groten getale naar ons land zijn gekomen, laten nu volop hun gezin overkomen uit Syrië, Irak of Afghanistan. De Dienst Vreemdelingenzaken ontving in 2016 driekwart meer aanvragen tot gezinshereniging in vergelijking met het jaar voordien. De klasjes voor anderstalige leerlingen in de grote steden zitten daardoor tot de nok gevuld, schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag. In 2015 dienden 3.992 vluchtelingen een aanvraag tot gezinshereniging in, tegenover 7.019 in 2016, blijkt uit cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken. Een stijging van liefst 75 procent. DVZ gaf in 4.749 gevallen zijn zegen, maar nog niet alle aanvragen zijn behandeld.

Het kabinet van bevoegd staatssecretaris Theo Francken (N-VA) noemt het logisch dat erkende vluchtelingen hun familie uit precaire situaties proberen te halen. Toch wijst zijn woordvoerster op het regeerakkoord: “Daarin staat dat we ook de regels voor gezinshereniging onder de loep nemen”, zegt ze. “Niet alleen voor vluchtelingen, want veel meer mensen kunnen daar een beroep op doen.”

bron: Belga