In Team :«Ingenieurs realiseren uitdagende projecten

De Vlaamse overheid werkt aan een brede waaier thema’s en biedt dan ook heel uiteenlopende jobs aan. Ook voor ingenieurs uit diverse afstudeerrichtingen zijn er vacatures. Het gaat om boeiende functies die veel vakkennis en gedrevenheid vergen.

Isabelle D’hooghe is burgerlijk bouwkundig ingenieur bij het team Infrastructuur van de afdeling kust binnen het Agentschap Maritieme Dienstverlening & Kust. “We werken mee aan twee belangrijke kerntaken. Dat is in de eerste plaats de kust en de bewoners beschermen tegen het geweld van de zee. Ook voeren we werken uit die recreatie op of bij het water bevorderen”, zegt ze. Het gaat telkens om uitdagende en boeiende projecten. Ook fijn is dat alles past in een groter plaatje. “Zo is er telkens een maatschappelijk draagvlak nodig en dat betekent dat we goed overleggen. We hebben veel contacten binnen de overheid, maar ook met externen zoals medewerkers van studiebureaus en aannemers. Het is interessant om verschillende standpunten en visies samen te leggen.”

Passie

Isabelle is opgetogen over haar job. Zo wou ze graag in de sector van waterbouwkunde werken. Ook de combinatie van studiewerk en het begeleiden van de uitvoeringsfase, vindt ze prima. “Ik oefen mijn job met veel passie uit en merk ook bij collega’s de gedrevenheid. Zo kunnen we bergen verzetten.” Op de dienst is er momenteel een openstaande vacature voor een project­ingenieur.


Wist je dat?

  • Het Agentschap Wegen en Verkeer instaat voor het beheer van ca. 7.000 km gewest- en autosnelwegen en ruim 7.600 km fietspaden
  • Pas afgestudeerde ingenieurs kunnen deelnemen aan een bezoldigd traineeprogramma
  • Trainees de kans krijgen om anderhalf jaar werkervaring op te doen en mee te werken aan diverse projecten

Meer weten?

wegenenverkeer.be/traineeprogramma

Ook aan de slag als ingenieur bij de Vlaamse overheid?

Ontdek onze openstaande vacatures op www.werkenvoorvlaanderen.be


 

“Fijne collega’s”

Kaat De Cubber, bio-ingenieur bij het Departement Landbouw & Visserij:
“Ik behandel aanvragen van landbouwers voor Europese subsidies. Het is een complexe materie en mijn opleiding als bio-ingenieur is zeker zinvol. Bovendien heb ik heel fijne collega’s die sterk gemotiveerd zijn en indien nodig overuren maken om een project af te werken. Er is ook flexibiliteit om thuis te werken.”

 

“Elke dag is anders”

Toon Defloor, burgerlijk ingenieur-architect bij de afdeling bouwprojecten van het Facilitair Bedrijf:
“Elke dag is anders en dat is leuk. Ik leid bouw- en renovatieprojecten in het patrimonium van de Vlaamse overheid, dit van de studiefase tot en met de uitvoering. Zo werken we momenteel aan het Bosmuseum in Hoeilaart en aan het gebouw van de jeugdinstelling in Everberg. We hebben een grote vrijheid en kunnen creatief zijn. De uitdaging bestaat erin om deadlines te halen en binnen het budget te blijven.”

 

“Concreet bijdragen aan de samenleving”

Steven Vanonckelen, bio-ingenieur en beleidsmedewerker bij het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie:
“Ons streefdoel is bedrijventerreinen groener maken met een verscheidenheid aan planten en waterpartijen. Dat is uitstekend voor de biodiversiteit maar ook heel fijn voor de werknemers en bezoekers. Een groenere omgeving kan bovendien zorgen voor een kostenbesparing én een goed bedrijfsimago. Mijn taak is vooral het voorbereidende werk, zoals het zoeken naar partnerschappen en het starten van nieuwe projecten. Ik doe het heel graag, want zo draag ik concreet bij aan de samenleving.”

 


 

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Metro-partner Vlaamse Overheid.