Vakbonden bij loodsen houden stiptheidsacties

Het sectorcomité bij de loodsen heeft maandag nog geen akkoord opgeleverd. De vakbonden blijven zich verzetten tegen het “eenzijdige” akkoord dat Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) met de rivierloodsen had gesloten. Aanhoudende stiptheidsacties dreigen de scheepvaart de komende dagen verder te verstoren. Weyts wil al geruime tijd het loodswezen optimaliseren en wachttijden voor schepen verminderen. Hij sloot daarvoor een twintigpuntenplan met de Beroepsvereniging van Loodsen, een vakvereniging voor de rivierloodsen. Maar de vakbonden kunnen zich in niet vinden in één punt van het akkoord. Zij willen geen multivalentie, waarbij korpsen meer trajecten zouden mogen beloodsen. Weyts stelde de multivalentie bij de rivierloodsen vorige week evenwel uit tot na 2019.
De andere bonden waren kwaad over het “eenzijdige” akkoord en gaven aan het plan op het sectorcomité van vandaag/maandag te verwerpen. “We willen gelijk loon, gelijke dienst- en beurtregeling, gelijke rusten, enzovoort. Voor de multivalentie heeft het geen zin als één van de korpsen niet zou meedoen”, zegt Gerda De Norre, secretaris van VSOA, dat vooral zeeloodsen vertegenwoordigt.
Bij ACOD, dat eerder sterk staat bij de zee- en kustloodsen, legde men sociale accenten op tafel. “Men wil besparen, maar niet zonder duidelijkheid over het dossier van ‘zwaar en belastend werk'”, zegt afgevaardigde Michel Defer. “We hebben geëist dat we, net zoals de rivierloodsen, extra aanwervingen krijgen. De overheid is daar niet aan tegemoet gekomen.”
Binnenkort zou opnieuw worden gepraat met de minister. Intussen houden stiptheidsacties van VSOA en ACOD van tijdens het weekend wel aan. Hun leden nemen rusttijden maximaal op, wat schepen een aantal uur kan vertragen. Defer sluit ook hardere acties niet uit en wijst erop dat ook andere watergebonden functies meekijken.
Van het kabinet van minister Weyts klinkt het kort dat “de verdere gesprekken lopen op basis van de akkoorden die in maart vorig jaar gesloten zijn”.

bron: Belga