KU Leuven start procedure voor verkiezing nieuwe rector

KU Leuven start procedure voor verkiezing nieuwe rector

Aan de KU Leuven is de procedure gestart voor de verkiezing van een nieuwe rector. Vanaf maandag tot en met woensdag 29 maart om 12 uur ’s middags kan men zich kandidaat stellen voor die functie. Tot nog toe hebben slechts twee hoogleraren publiekelijk laten weten dat ze de functie ambiëren: uittredend rector Rik Torfs en Luc Sels, decaan van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Op dinsdag 9 mei wordt er een eerste keer gestemd. Als geen van de kandidaten een volstrekte meerderheid heeft behaald wordt er een tweede stemronde georganiseerd op 16 mei en mogelijk nog een derde op 23 mei. Een verkozen rector heeft een mandaat voor 4 jaar. Niemand mag het mandaat van rector meer dan acht jaar uitoefenen.

Enkel gewoon hoogleraren of buitengewoon hoogleraren die voltijds verbonden zijn aan de KU Leuven komen in aanmerking om rector te worden. Al het zelfstandig academisch personeel, dat tenminste 80 procent verbonden is aan de KU Leuven, evenals de buitengewoon hoogleraren met tenminste een halftijdse opdracht aan de KU Leuven mogen een stem uitbrengen. Zo’n 10 procent van de stemmen is voorbehouden aan studenten.

bron: Belga