Dierenwelzijn legde slachthuizen vorig jaar 168 pv’s op

De Inspectie Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid ontving in 2016 448 meldingen over ernstige overtredingen in slachthuizen, hetgeen resulteerde in 168 pv’s en 7 waarschuwingen. Alhoewel deze dienst in 2015 meer meldingen (464) ontving, werden er dat jaar veel minder pv’s (91) opgelegd. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Ben Weyts, bevoegd voor Dierenwelzijn, op een schriftelijke vraag van Jelle Engelbosch (N-VA).
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) controleert de slachthuizen via zogenaamde dierenartsen met opdracht (DMO). Zij werken ter plekke checklists af met betrekking tot dierenwelzijn die gebaseerd zijn op de Europese verordening inzake ‘de bescherming van dieren bij het doden’. Bij ernstige overtredingen vullen deze dierenartsen een formulier in dat aan de Inspectiedienst Dierenwelzijn bezorgd wordt.

“In 2015 ontving de Inspectiedienst Dierenwelzijn 464 meldingen, waarvan 461 van DMO’s, 1 van het FAVV en 2 van burgers. Deze meldingen resulteerden in 91 pv’s. In 2016 ging het om 448 meldingen, die allen afkomstig waren van DMO’s en werden 168 pv’s en 7 waarschuwingen opgelegd”, aldus Weyts. Een belangrijk deel van de meldingen gaat over de transportomstandigheden.

bron: Belga