Persagentschappen in Italië staken

Persagentschappen in Italië staken

De persagentschappen in Italië hebben vandaag het werk neergelegd. De stakingsactie valt niet toevallig samen met de Europese top in Rome die het 60-jarige bestaan van de ondertekening van het Verdrag van Rome, het begin van wat nu de Europese Unie heet, viert. De journalisten staken tegen het regeringsvoorstel dat andere Europese media in Italië mogelijk maakt om staatssteun te krijgen. Dat voorstel bedreigt zowel het overleven van sommige media als de ideologische pluriformiteit, zeggen de persagentschappen.

De ongeveer 800 journalisten van de 14 Italiaanse persagentschappen, waaronder Ansa, Agi en Radiocor, hebben vanochtend om 6 uur voor 24 uur het werk neergelegd.

In de Italiaanse hoofdstad Rome zijn vandaag de Europese staatshoofden en regeringsleiders samengekomen om stil te staan bij de ondertekening van de verdragen van Rome, dag op dag 60 jaar geleden. Ze zullen ook een verklaring aannemen waarin ze uiteenzetten wat hen bindt en welke richting de EU de komende tien jaar moet inslaan. Er worden ook manifestaties verwacht, zowel van voor- als van tegenstanders van Europa.

bron: Belga