Duizendtal betogers op Brussels Luxemburgplein voor 60ste verjaardag EU

Verschillende honderden mensen hebben zich zaterdagnamiddag verzameld op het Brusselse Luxemburgplein, vlakbij het Europees Parlement, om de 60ste verjaardag van de Europese Unie te vieren. Volgens de Brusselse lokale politie ging het om een duizendtal personen. Die brachten hulde aan de verwezenlijkingen van de Europese eenmaking en hielden een passioneel pleidooi voor een revitalisatie van het Europees project. Ook in andere Europese steden werd zaterdag een March for Europe gehouden. “De Europese Unie heeft gezorgd voor een ongekend lange periode van vrede in West-Europa”, klinkt het bij één van de aanwezigen. “Na de val van de Berlijnse Muur en het IJzeren Gordijn heeft de EU geholpen om landen die jarenlang enkel totalitarisme gekend hadden, op weg te zetten naar democratie, politieke vrijheid, maar ook naar economische welvarendheid. Europa heeft de mensen echt dichter bij elkaar gebracht, dat mogen we niet uit het oog verliezen.”
De deelnemers aan de March For Europe zijn echter niet blind voor de moeilijkheden die de EU de laatste jaren gekend heeft.
“De financieel-economische crisis, de problemen met Griekenland, de vluchtelingenkwestie, het zijn allemaal zaken waar Europa in de fout is gegaan of onvoldoende ééndrachtig is opgetreden”, geven de betogers toe. “De Brexit maakt ons natuurlijk ook niet blij. De EU moet haar tweede adem vinden, moet haar burgers opnieuw voor zich winnen. De EU heeft een democratische boost nodig. Daarvoor zullen grondige hervormingen nodig zijn en er zal meer aandacht moeten zijn voor een sociaal Europa. Maar de Europese instellingen zullen dat niet alleen kunnen, het zal ook van ons, Europese burgers moeten komen. Wij moeten ons engageren en kiezen voor solidariteit, gelijkheid, alles wat ons verbindt en niet wat ons verdeelt.”

bron: Belga