Burgers organiseren op 7 mei “België dat zijn Wij”-concert in Brussel

Burgers die ongerust zijn over de richting die de intermenselijke relaties in ons land uitgaan, organiseren op 7 mei het gratis “België dat zijn Wij”-concert op het Brusselse Paleizenplein. Onder de initiatiefnemers zijn onder meer Els De Schepper, Saïda Sakali en Luc Baeckeland. Die laatste heeft veel ervaring met werken rond diversiteit in Gent. “Bedoeling van het concert is te verenigen in de diversiteit, de angst weg te nemen om niet langer de andere te ontmoeten”, legt De Schepper uit. “Het concert zal vrolijk en licht zijn”, gaat De Schepper verder. “Gisteren, voor de herdenking van de aanslagen, had men het over diversiteit, maar de toon was onvermijdelijk zwaar. Diversiteit maakt het ook mogelijk om elkaar op een positieve manier te ontmoeten. We nodigen iedereen, zowel Vlamingen als Walen, uit om mee te doen en mee te zingen, in alle talen.”

DJ Merdan Taplak opent de avond al om 17.30. Tijdens het concert zullen een veertigtal koorzangers zingen met muzikanten zoals Ozark Henry, Marie Daulne, Will Tura en Jeff Neve, en het Nationaal Orkest van België zal hen daarbij begeleiden. “Men heeft me al gezegd dat het orkest een identiteit ontbreekt, maar de identiteit van ons land beveindt zich net in soms redelijk uitgesproken verschillen tussen de gemeenschappen en gewesten”, zegt Hans Waege, intendant van het Nationaal Orkest.

Het concert werd donderdagnamiddag voorgesteld in Bozar in Brussel, en past binnen het Irisfeest van het Brussels gewest en het Mixity-jaar. In het kader van Mixity zijn 33 koorconcerten gepland van april tot juni, legt Geert Cochez, adjunct-directeur-generaal van Visit.Brussels. “België dat zijn Wij” zal het orgelpunt zijn van dat concertseizoen.

bron: Belga