Akkoord met Nederland over kabel onder Schelde na “crisismomenten”

Vlaanderen en Nederland hebben een akkoord bereikt over een elektriciteitskabel onder de Westerschelde voor windturbineparken. Dat heeft Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf Antwerpen, woensdag gezegd op een Antwerpse gemeenteraadscommissie. De kabel werd in eigen land als een enorm risico voor de scheepvaart aanzien en het overleg ging volgens de topman gepaard met crisismomenten. Het Havenbedrijf was vorig jaar naar de Nederlandse Raad van State gestapt om de plannen voor de stroomkabel aan te vechten. Die kabel brengt stroom van Nederlandse windmolenparken aan land, maar de voorgestelde route lag pal in de drukke Westerschelde, die van levensbelang is voor de scheepvaart naar Antwerpen. Het havenbedrijf meende dat het project “nieuwe artificiële obstakels zou creëren voor de scheepvaart” en dat het tracé “onverenigbaar” was met de diplomatiek gevoelige Scheldeverdragen.
Maar er is een oplossing bereikt, zo kondigde Vandermeiren aan tijdens zijn eerste verschijning voor de commissie. “We zijn er dwars voor gaan liggen en na hevige onderhandelingen is er een akkoord. De kabel zal zes meter diep worden gelegd. Hij zal er dertig tot veertig jaar liggen en moet te allen tijde drie meter bedekt blijven. Systemen moeten dat monitoren”, stelde hij.
“Het akkoord is zo’n drie weken oud. We hebben het toen geparafeerd op de ambassade”, vulde Vandermeiren na afloop aan. “Dat was zoals altijd met de Nederlanders niet gemakkelijk. Het is fel geweest, met crisismomenten. Op een bepaald moment hebben we de ambassade moeten verlaten om te zeggen dat de rechter zich maar moet uitspreken. Maar zoals altijd moet je eerst door een crisis om tot een oplossing te komen. Die was er een week later.”
Het akkoord zou in de komende dagen worden voorgelegd aan zowel de Vlaamse als de Nederlandse regering. De gerechtelijke procedure zou door het akkoord volgende week worden stopgezet.

bron: Belga